About The Team

About The Team

אודות החברה היזמית

משכנות בראל

חברת משכנות בראל

חברת משכנות בראל הינה חברת בת יזמית של חברת בראל א.ב הנדסה ובניה בע"מ.
החברה מחולקת בשותפות בן סאפי אלשייך ואריאל בבלי

לאתר הבית של חברת משכנות בראל

חברת משכנות בראל

חברת משכנות בראל הינה חברת בת יזמית של חברת בראל א.ב הנדסה ובניה בע"מ.
החברה מחולקת בשותפות בן סאפי אלשייך ואריאל בבלי

לאתר הבית של חברת משכנות בראל

אודות החברה היזמית

צור טאואר בנייה בע"מ

צור טאואר בנייה – חברת היזמות והבנייה החדשה

חברת צור טאואר הינה חברת יזמות, תכנון ובנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. ערכי החברה המובילים אותה הינם מקצועיות, אמינות וחדשנות. היא מעסיקה צוות יועצים בתחום הבנייה בעלי ניסיון רב, תשוקה ואהבה למקצוע. חברת צור טאואר חרטה על דגלה לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הקונים ככלל ואת הרוכשים דרך פרויקט מחיר למשתכן בפרט, והייתה לחברה אשר הקימה לראשונה ביחד עם מס' חברות בנייה נוספות פרויקט מחיר למשתכן בקריית ים. חברת צור טאואר שואפת ומתחייבת להעניק ללקוחותיה מעטפת פתרונות הכוללת ייזום, פיתוח ותכנון, שיווק ושירות מצטיינים בענף הנדל"ן, כאשר היזמים מעורבים באופן פעיל בכל אחד מהשלבים, עד לגימור הסופי.

צור טאואר בנייה – חברת היזמות והבנייה החדשה

חברת צור טאואר הינה חברת יזמות, תכנון ובנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. ערכי החברה המובילים אותה הינם מקצועיות, אמינות וחדשנות. היא מעסיקה צוות יועצים בתחום הבנייה בעלי ניסיון רב, תשוקה ואהבה למקצוע. חברת צור טאואר חרטה על דגלה לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הקונים ככלל ואת הרוכשים דרך פרויקט מחיר למשתכן בפרט, והייתה לחברה אשר הקימה לראשונה ביחד עם מס' חברות בנייה נוספות פרויקט מחיר למשתכן בקריית ים. חברת צור טאואר שואפת ומתחייבת להעניק ללקוחותיה מעטפת פתרונות הכוללת ייזום, פיתוח ותכנון, שיווק ושירות מצטיינים בענף הנדל"ן, כאשר היזמים מעורבים באופן פעיל בכל אחד מהשלבים, עד לגימור הסופי.

אודות החברה הקבלנית

בראל הנדסה בע״מ

בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ (לשעבר נחלת א.מ. בניה וייזום) היא חברת בניה וייזום ותיקה ויציבה המתמחה בניהול ביצוע וייזום מגוון פרויקטי בנייה ונדל"ן למגורים לרבות בנייה רוויה, מגדלי מגורים, מבנים צמודי קרקע ועוד. החברה מנהלת ומבצעת את הפרויקטים שלה באופן מקצועי ואמין, תוך הקפדה על איכות הבנייה, שמירה על בטיחות בעבודה ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. הביצוע המוקפד והאיכותי פרויקט אחר פרויקט בנה לחברה מוניטין חזק ובסיס לקוחות נאמנים, הכולל כמה מחברות היזמות והבנייה הגדולות בישראל. הידע והמומחיות מאפשרים לחברה ליישם פתרונות טכנולוגיים חדשים ומתקדמים, על מנת לשפר את איכות וסטנדרט הבנייה. הודות למוניטין ולאיכות הבנייה, החברה נמצאת בצמיחה וגדילה מתמידות, עם צמיחה של למעלה מ– 400% במחזור העסקי במהלך שלוש השנים האחרונות, מכ– 30 ש״ח מיליון בשנת 2013 לכ– 120 ש״ח מיליון בשנת 2016 כ-240 מיליון בשנת וצפי ל- 270 מליון בשנת 2018. גם סגל העובדים הפגין צמיחה מקבילה, אשר לוותה בהתמקצעות והתמחות, קליטת כ"א מקצועי ואיכותי למטה ולניהול הפרויקטים והטמעת תהליכים ארגוניים מתקדמים, זאת לצד כניסתה המוצלחת של החברה לתחום היזמות בשנת 2016 המספקת תמיכה משמעותית לצמיחת הפעילות. החברה שומרת על אמינות, איתנות ויציבות פיננסית.

הניסיון הרב של החברה בתחום הנדל"ן והיכרותה עם השוק מאפשר לה לצפות מראש מכשולים ותקלות פוטנציאליים, להגיע מראש להסכמה רחבה עם מזמיני העבודה, להשלים את הפרויקטים בהצלחה במסגרות שנקבעו מראש ולשמור על צמיחה מבוקרת ויציבה.

לאתר הבית של בראל הנדסה

פרויקטים של חברת בראל הנדסה

בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ (לשעבר נחלת א.מ. בניה וייזום) היא חברת בניה וייזום ותיקה ויציבה המתמחה בניהול ביצוע וייזום מגוון פרויקטי בנייה ונדל"ן למגורים לרבות בנייה רוויה, מגדלי מגורים, מבנים צמודי קרקע ועוד. החברה מנהלת ומבצעת את הפרויקטים שלה באופן מקצועי ואמין, תוך הקפדה על איכות הבנייה, שמירה על בטיחות בעבודה ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. הביצוע המוקפד והאיכותי פרויקט אחר פרויקט בנה לחברה מוניטין חזק ובסיס לקוחות נאמנים, הכולל כמה מחברות היזמות והבנייה הגדולות בישראל. הידע והמומחיות מאפשרים לחברה ליישם פתרונות טכנולוגיים חדשים ומתקדמים, על מנת לשפר את איכות וסטנדרט הבנייה. הודות למוניטין ולאיכות הבנייה, החברה נמצאת בצמיחה וגדילה מתמידות, עם צמיחה של למעלה מ– 400% במחזור העסקי במהלך שלוש השנים האחרונות, מכ– 30 ש״ח מיליון בשנת 2013 לכ– 120 ש״ח מיליון בשנת 2016 כ-240 מיליון בשנת וצפי ל- 270 מליון בשנת 2018. גם סגל העובדים הפגין צמיחה מקבילה, אשר לוותה בהתמקצעות והתמחות, קליטת כ"א מקצועי ואיכותי למטה ולניהול הפרויקטים והטמעת תהליכים ארגוניים מתקדמים, זאת לצד כניסתה המוצלחת של החברה לתחום היזמות בשנת 2016 המספקת תמיכה משמעותית לצמיחת הפעילות. החברה שומרת על אמינות, איתנות ויציבות פיננסית.

הניסיון הרב של החברה בתחום הנדל"ן והיכרותה עם השוק מאפשר לה לצפות מראש מכשולים ותקלות פוטנציאליים, להגיע מראש להסכמה רחבה עם מזמיני העבודה, להשלים את הפרויקטים בהצלחה במסגרות שנקבעו מראש ולשמור על צמיחה מבוקרת ויציבה.

לאתר הבית של בראל הנדסה

פרויקטים של חברת בראל הנדסה